Ασοι και γκολ …

Dealer

Χωρίς αναλύσεις πάμε σε ξερά σημεία :

email > dealer@tipsmaker.net
DateEventPickStakeOddsProfit
20-12-2020

Brighton – Sheffield U.
Tottenham – Leicester
Man U. – Leeds

1
G/G
1

1005.23-100