Συνδρομές

επόμενο
προηγούμενο
Εγγραφή νέου χρήστη
*
Username
Username can not be left blank.
Please enter valid data.
This username is already registered, please choose another one.
This username is invalid. Please enter a valid username.
*
First Name
First Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This first name is invalid. Please enter a valid first name.
*
Last Name
Last Name can not be left blank.
Please enter valid data.
This last name is invalid. Please enter a valid last name.
*
Email Address
Email Address can not be left blank.
Please enter valid email address.
Please enter valid email address.
This email is already registered, please choose another one.
*
Password
Password can not be left blank.
Please enter valid data.
Please enter at least 6 characters.
  Strength: Very Weak
  Επιλέξτε τρόπο πληρωμής
  How you want to pay?
  Σύνοψη

  Έχετε επιλέξει : , Ποσό :
  Έκπτωση από κουπόνι : , Τελικό ποσό:
  Submit

   

  Επιλέγοντας ενα απο τα παραπάνω πακέτα συνδρομής εχετε άμεσα :

  ** Πρόσβαση στο πλήρες το περιεχόμενου του ιστότοπου, στους πίνακες με τα προτεινόμενα παιχνίδια της ημέρας και τα διαγράμματα.

  ** Κορυφαίες υπηρεσίες στον κλάδο των ποδοσφαιρικών στοιχημάτων με 24ωρη κάλυψη.

  ** Πρόσβαση σε εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο των Tipsters με ζουμερές αναλύσεις και σχόλια.

  ** Οι αποδόσεις των αγώνων μπαίνουν σε πραγματικό χρόνο και είναι οι υψηλότερες που κυκολοφορούν στο διαδίκτυο. Για οποιαδήποτε μεταβολή των τιμών δεν ευθύνεται το site μας καθώς οι προσφερόμενες αποδόσεις ενδέχεται να αλλάξουν.

  ** Το ποσό πονταρίσματος ορίζεται από τον κάθε συνδρομητή ξεχωριστά.