Κερδίζει στο «Σίτι Γκράουντ»

Ballander

Χωρίς αναλύσεις αλλά με καλές προυποθέσεις επαλήθευσης ακολουθεί η σημερινή τριάδα μου απο το Μ. Νησί :

email > Ballander@tipsmaker.net
DateEventPickStakeOddsProfit
10-12-2019

Nottingham – Middlesbrough
Greenock – Dundee
Stoke – Luton

1
2
1

1004.51-100