Καρέ του άσου …

Hacker

Χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις οι σημερινές επιλογές ακολουθούν ξερά τα σημεία στους πίνακες :

email > Hacker@tipsmaker.net
DateEventPickStakeOddsProfit
04-03-2019

La Corunna – Alcorcon
Guimaraes – Maritimo
Velez – Tigre

1
1
1

1004.60-100