Καρέ του άσου …

Hacker

Χωρίς ιδιαίτερες αναλύσεις οι σημερινές επιλογές ακολουθούν ξερά τα σημεία στους πίνακες :

email > Hacker@tipsmaker.net
Date Event Pick Stake Odds Profit
04-03-2019

La Corunna – Alcorcon
Guimaraes – Maritimo
Velez – Tigre

1
1
1

100 4.60 -100